Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Introductie

Via de pagina Speciale dagen, te vinden via het beheer, kunt u dagen zoals feestdagen, activiteit weken en andere speciale dagen invullen. Deze dagen zijn dan aan een kleur te herkennen in de agenda en bij feestdagen verschijnt een extra knop waarmee u alle ingeplande personen in één keer op afwezigheid, stand feestdag, kunt zetten.

 

Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:

 

Speciale dag aanmaken

Op de pagina Beheer > Speciale dagen kunt u via de knop Nieuw een nieuwe speciale dag aanmaken. Een speciale kan zowel één dag als meerdere dagen zijn en kan eventueel ook jaarlijks herhaald worden. Verder kunt u nog een bepaalde kleur meegeven aan de speciale dag en bepalen of het een feestdag is. Ook is het mogelijk om de speciale dag enkel voor een bepaald onderdeel/afdeling aan te maken, wilt u een speciale dag voor de hele organisatie aanmaken, kies dan voor het hoogste structuur onderdeel incl. de optie "Onderliggende onderdelen meenemen".

 

Alle personen op afwezig, stand feestdag, zetten

Als u een feestdag heeft aangemaakt en deze dag in de planning opent, vindt u boven in de knoppenbalk nu ook de knop Feestdag. Via deze knop kunt u een geselecteerde groep personen of alle personen in één keer op afwezigheid, stand feestdag, zetten.