Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Page properties
labelJirareport
Datumjul 28, 2022
Issues10 issues


Samenvatting

Hier vindt u de release notes van week 29 & 30, hierin staan alle technische wijzigingen aan de software. In de afgelopen 2 weken zijn er enkel klant-specifieke inrichtingen of aanpassingen gedaan die we hier niet verder zullen toelichten.