Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Introductie

Als u besluit geen gebruik meer te willen maken van tijdregistratie via vingerafdruk en bijvoorbeeld doorgaat met tijdregistratie via RFID pasje sof tags dan kunnen alle ID codes die gebaseerd zijn op de vingerafdrukken,  uit het systeem verwijderd worden. Lees hieronder hoe dit in zijn werkt gaat.


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Procedure voor het verwijderen van vingerafdruk templates


Let op

Dit kan alleen gedaan worden door de gebruiker die toegang heeft tot het menu van de tijdregistratie module. Tijdens deze procedure is tijdregistratie via de module niet mogelijk.

  1. Haal de tijdregistratie module van het internet door de netwerk kabel te verwijderen of de optie om wifi te gebruiken uit te schakelen. Ga hiervoor naar het menu en kies hier voor de optie "Comm."> "Wireless network" en zet hier de optie Wifi op "Off".
  2. Ga naar het menu en kies voor de optie "Data management" > kies "Delete data" > "Delete all data " > bevestig. Dit verwijderd alle medewerkergegevens, ID codes en klokdata. De medewerkergegevens en geregistreerde tags en pasjes zullen later weer worden hersteld. De in en uit klok data die al in PLNR staat zal daar bewaard blijven.

  3. Herhaal dit voor alle tijdregistratie modules die bij ons geregistreerd zijn.
  4. Geef opdracht via support (helpdesk@plnr.nl) om de ID codes, die op basis van de vingerafdrukken van de medewerkers gegenereerd zijn, te verwijderen voor de verschillende tijdregistratie modules in onze database.
  5. Na bevestiging vanuit support dat ID codes verwijderd zijn, kunnen de modules weer online gezet worden door de netwerk kabel weer aan te sluiten of Wifi weer in te schakelen (zie stap 1).
  6. De volgende dag zullen de medewerker gegevens weer hersteld zijn, zonder de ID codes. Geregistreerde RFID pasjes of tags zullen wel hersteld worden.
  7. Voeg eventueel RFID pasjes of tags toe bij de medewerker via het menu "User management" > "All users" > selecteer de persoon > "Edit" > "Badge number" > hou de pas of tag van betreffende medewerker bij het apparaat. De betreffende kaart is nu gekoppeld aan de geselecteerde persoon en tijdregistratie kan weer aanvangen.