Introductie

Om uw gegevens goed te beschermen maken wij dagelijks een reserve-kopie van uw gegevens., deze back-ups worden veilig bewaard. Lees hieronder onze procedure hiervoor.


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Back-up prodedure

Voor back-up hebben we de volgende procedures ingeregeld:

1) Dagelijks wordt in de avond/nacht een on-site back-up gemaakt van de volledige data en instellingen, binnen dezelfde omgeving als de live applicatie. Deze back-up stelt ons in staat om binnen 30-60 minuten een beschadigde database weer online te hebben, met de gegevens van de dag ervoor. Dit is onder voorwaarde dat de productieomgeving technisch nog beschikbaar is of snel beschikbaar gemaakt kan worden.

2) Deze dagelijkse back-up wordt ook versleuteld en beveiligd opgeslagen op een online server buiten de productie omgeving. Daarmee zijn we in staat om de applicatie binnen redelijke termijn weer live te zetten met de gegevens en instellingen van de dag er voor. Dit is onder voorwaarde dat we binnen ons serverpark (tijdelijk) een nieuwe productieomgeving beschikbaar hebben of beschikbaar kunnen maken. De recovery tijd zal naar verwachting tussen de 2 en 48 uur zijn.

3) Tenslotte bewaren we een versleutelde back-up kopie op een off-site locatie. Daar waar we onsite en online slechts enkele dagen back-ups opslaan, bewaren we off-site de dagelijkse back-ups voor standaard 3 maanden (SLA afhankelijk). Met deze back-ups kunnen we onderzoek doen aan issues, waarbij historische gegevens nodig kunnen zijn en snapshots uit het verleden mogelijk antwoorden kunnen geven op vragen, wat met live productie data niet mogelijk is of zeer ingewikkeld. Deze back-ups worden geïnstalleerd binnen de bestaande productie omgeving en beschikbaar gemaakt via tijdelijke URL's. Deze versies worden na onderzoek direct weer verwijderd.

Back-ups worden altijd versleuteld opgeslagen en toegang tot back-up gegevens is beperkt met 2FA inloggegevens en IP controle.