Datumaug 11, 2022
Issues14 issues


Samenvatting

Hier vindt u de release notes van week 31 & 32, hierin staan alle technische wijzigingen aan de software. In de afgelopen 2 weken zijn er 2 verbeteringen aan bestaande functionaliteit toegevoegd. Verder waren er nog 12 klant-specifieke inrichtingen of aanpassingen die we hier niet verder zullen toelichten.


Alle updates voor deze release

Verbetering

  • DEVHELP-2739 RELEASED Verbeteringen aan het kenmerk voor het niet toestaan van tijdregistratie op persoonsniveau
  • DEVHELP-2730 RELEASED In de toegang e-mails een link naar het Kenniscentrum toevoegen