Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Introductie

Kwalificaties zijn vaardigheden die u kunt toewijzen aan personen en onderdelen. Als u lege diensten gaat toekennen wordt er met deze kwalificaties rekening gehouden. Bijvoorbeeld: U maakt de kwalificatie BHV aan en kent deze toe aan het onderdeel van een EHBO post. Lege diensten op dit onderdeel kunnen dan alleen gevuld worden met personen die in bezit zijn van deze BHV kwalificatie.

 

Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:

 

Kwalificaties aanmaken

Kwalificaties kunt u aanmaken via het beheer. Ga naar de pagina Kwalificatie typen en maak via de knop Nieuw een kwalificatie aan. Enkele voorbeelden van kwalificaties zijn: BHV, In bezit van rijbewijs, Planner, Ingewerkt, etc.

 

Kwalificaties toevoegen aan persoon

Nu u een kwalificatie heeft aangemaakt kunt u deze toekennen aan een persoon. Ga naar de pagina Personen, selecteer een persoon en open het tabblad Kwalificaties. Via de knop Nieuw kunt u nu de kwalificatie aan deze persoon toekennen.

 

Kwalificaties toevoegen aan onderdeel

De kwalificatie kunt u nu ook toekennen aan het structuur onderdeel waarop de diensten gepland worden waarvoor deze kwalificatie verplicht is. Ga naar de pagina Structuur, selecteer het onderdeel en ga naar het tabblad Kwalificaties. Via de knop Nieuw kunt u de kwalificatie toekennen aan het onderdeel.

 

Kwalificaties gebruiken

Kwalificaties worden in gebruik genomen bij het toekennen van lege diensten aan een persoon. Ga naar de pagina over scenario planning om hier meer over te leren.