Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Introductie

Via de pagina Beheer > Instellingen kunt u verschillende opties instellen, hieronder zullen we de meest gebruikte instellingen beschrijven.


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Afsluitdatum en Beheer afsluitdatum

Als u een maand of periode heeft afgesloten en verloond is het fijn als in die maand geen mutaties meer gemaakt kunnen worden, dit kunt u beheren d.m.v. de afsluitdatum. Vul een datum in en alle dagen voor die datum kunnen niet meer bewerkt worden. Indien men gebruik maakt van de afsluitdatum en toch nog zaken als superuser wil wijzigen is het verstandig zowel van de afsluitdatum als de beheer afsluitdatum gebruik te maken. Als u alleen de afsluitdatum gebruikt, is dit absoluut voor alle gebruikers, stelt u ook de beheerafsluitdatum in (bijv. op de voorliggende periode) kan de superuser nog wijzigingen doorvoeren tussen de beheer afsluitdatum en de afsluitdatum. 


Publicatie datum

Als u nog bezig bent met het maken van de planning voor een bepaalde periode dan kan het wenselijk zijn om deze periode nog af te schermen voor uw medewerkers om verwarring te voorkomen. Het afschermen van een periode kunt u doen via de publicatie datum. Vul een publicatie datum in en alle dagen na deze datum zijn niet zichtbaar voor iedereen van het type werknemer. Personen met meer rechten zoals planners en super users kunnen de afgeschermde dagen wel nog zien en bewerken.


Planning horizon

Als u werkt met basisroosters zonder einddatum dan zou het niet wenselijk zijn als deze roosters ook echt tot het oneindige in het systeem zouden staan. Hiervan zou het systeem namelijk erg traag worden en zou u uren moeten wachten als u een wijziging aan een rooster maakt. Hiervoor hebben we planning horizon, alle roosters zonder einddatum lopen tot aan de planning horizon, bijvoorbeeld 31-12-2018. Als een jaar voorbij is kunt u de planning horizon een jaar opschuiven en zullen alle roosters zonder eind-datum weer voor een heel jaar verlengt worden.

Meer hulp nodig?


Gerelateerde artikelen