Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Introductie

Dienstcodes zijn codes die u kunt meegeven aan een dienst en waarmee u een specifiek soort dienst kenmerkt. Denk bijvoorbeeld aan een reserve dienst of een sluit dienst. 


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Dienstcodes aanmaken

Via de pagina Beheer > Dienstcode typen kunt u de dienstcodes aanmaken. Vul bij het aanmaken van een dienstode in het veld code een afkorting van de dienstcode in welke zichtbaar zal zijn in de planning.

Dienstcodes invullen bij het maken van mutaties

Wanneer u een plan mutatie invoert is het mogelijk om een dienstcode aan de dienst mee te geven.

Dienstcodes via roosters en taken

Ook bij het maken van roosters en taken is het mogelijk om direct een bepaalde dienstcode mee te geven. Deze dienst codes kunnen aan het gehele rooster of taak toegewezen worden of aan losse roosterdiensten of taakblokken.


Dienstcodes in rapporten

Wanneer er dienstcodes gebruikt zijn, zullen deze zichtbaar worden in de rapportages zoals het dienstenoverzicht onderdeel/persoon/periode.
  • No labels