Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introductie

In het kenniscentrum en in mijnrooster worden allerlei termen gebruikt, die meerdere betekenis kunnen hebben of waarbij het niet direct duidelijk is wat er bedoeld wordt zonder context. In dit artikel worden de meeste van deze woorden toegelicht en de betekenis binnen mijnrooster verklaard.

TerminologieGebruikt inVerklaring
MutatieAgenda, mutatieoverzicht, persoonsinformatieMutatie is elke incidentele wijziging die in de planning of actualisatie wordt gedaan. Bijvoorbeeld het toevoegen van een vakantiedag is een mutatie. Dat kan via de knop "Nieuwe mutatie" in de agenda of door op de tijden van een dienst te klikken.
RoosterRoosters, Vandaag, PersonenEen rooster, ook wel basisrooster genoemd, is een planning van een week of meerdere weken die u kunt laten herhalen. Als u bijvoorbeeld voor een persoon een rooster van twee weken (regels) maakt, worden deze twee weken gerouleerd voor bijvoorbeeld een jaar.

Planning

VandaagDe planning is wat u ziet op de pagina "Vandaag" met het niveau op planning of actueel (dit is de standaard niveau instelling). De planning is het rooster met daaraan gemaakt wijzigingen, zoals gewijzigde tijden, vakantie dagen etc.
(Niet) BeschikbaarVandaag, Mutatie, PlanningOp de pagina "Vandaag" is het voor de planner en medewerker mogelijk om via een nieuwe mutatie zijn of haar (niet) beschikbaarheid op te geven. Hiermee kan men aangeven of ze wel of niet beschikbaar zijn om ingepland te worden.
SynchroniserenVandaag, Roosters, PlanningMet de knop synchroniseren worden voor de ingevulde personen in de ingevulde periode alle roosters en mutaties nagelopen. Zo weet u zeker dat de juiste diensten en mutaties zichtbaar zijn.
Taken Door taken in te vullen kunt u een minimale bezetting invullen die op de pagina "Vandaag" onderin zichtbaar wordt. Zo kunt u aan de hand van cijfers of een grafiek direct zien of u genoeg en zelfs te veel personen heeft ingepland.
Lege dienstVandaag, PlanningLege diensten, herkenbaar aan hun roze kleur, zijn diensten waar nog geen persoon aan toegekend is. Later kunt u hier alsnog u persoon aan toekennen. Als u een lege dienst bekijkt ziet u achteraan twee getallen staan, bijvoorbeeld 10/15. Dit zijn het aantal personen die beschikbaar zijn om de lege dienst te vullen, Het eerste getal is het aantal personen met de benodigde kwalificatie en het tweede getal is inclusief personen zonder de benodigde kwalificatie.
GroepsmutatieVandaag, PlanningHiermee kunt u mutatie invoeren voor meerdere personen tegelijk.
StructuurOnderdeelDe structuur is de indeling waarop u uw diensten gaat inplannen. Dit kan bijvoorbeeld de afdeling structuur van uw bedrijf zijn, maar dit kan ook een overzicht van projecten of klanten zijn waarop u uw medewerkers wilt inplannen.
OnderdeelStructuur, Mutatie, VandaagEen onderdeel is één item van de structuur. Als u bijvoorbeeld uw structuur heeft ingedeeld per afdeling, dan is de afdeling personeelszaken een onderdeel.
KwalificatiesPlanning, Lege dienstKwalificaties kunnen gebruikt worden om het vullen van lege diensten te vereenvoudigen. Als er voor bepaalde diensten een bepaalde vaardigheid vereist is, kan deze aangemaakt worden als kwalificatie. Bij het vullen van de lege dienst worden de personen met deze vaardigheid (kwalificatie) als eerst getoond.
Dienst codeMutatie, Roosters, Vandaag, PlanningBij het maken van diensten kunt u eventueel een dienst code invullen. Dienst codes kunnen gebruikt worden om onderscheid te maken tussen verschillende diensten en kunnen later meegenomen worden in rapporten.
TijdregistratieVandaagTijdregistratie kan gebruikt worden als optie om personeel te laten in en uit klokken. In en uit klokken kan gedaan worden via de desktop, mobiel (smartphone), fingerprint reader en meer.
ActueelVandaagDe planning is wat u ziet op de pagina "Vandaag" met het niveau op planning of actueel (dit is de standaard niveau instelling). De planning is het rooster met daaraan gemaakt wijzigingen, zoals gewijzigde tijden, vakantie dagen en ziekte. Mocht u gebruik maken van tijdregistratie dan is deze ook meegenomen in het actuele niveau.
NiveauVandaag, RapportenDe planning van mijnrooster bestaat uit verschillende niveau's zoals rooster, mutatie, planning, tijdregistratie en actueel. Hiermee kunt u wisselen tussen de diensten die in het (basis)rooster staan, de mutaties (wijzigingen) die hierop zijn gedaan en de uiteindelijke planning.